Scroll Top
Thaborklooster

De hoeve is gebouwd op de ruïnes van het oude Thabor Kleaster. Het  klooster werd gesticht door ridder Rienck Bockema in 1406 en bleef bestaan tot 1572. De monniken van Thabor hebben er mede voor gezorgd dat de dijken in de toenmalige Middelzee zijn aangelegd. Deze dijken zijn nog altijd in het landschap aanwezig. Ten zuidoosten van het dorp staat een uit 1922 daterende Amerikaanse windmotor, die in 1999 werd aangewezen als rijksmonument.

Nog steeds worden er in de grond overblijfselen gevonden die doen herinneren aan het klooster. Het oudste vaartuig van Friesland is hier opgegraven. Op de kloostergrond is honderden jaren later een boerderij gebouwd die de toepasselijke naam ‘Thabor Kleaster’ kreeg.

In de crisisjaren is het land om de boerderij heen twee keer afgegraven. Om de grond af te voeren is een brede vaart aangelegd die wij de opvaart noemen, omdat hij leidt naar de Franeker vaart. Doordat het land twee keer is afgegraven ligt het land lager dan de omringende percelen, wat heeft geleid tot een uniek stukje landschap onder de rook van Sneek.

monniken
Thabor_monastery